ထရူးမန်းနီးဖြင့် မီတာဘေလ်ပေးဆောင်ပါ

News
8 December, 2023

လစဉ်ပေးဆောင်စရာရှိတဲ့ ‘မီတာဘေလ်’ တွေကို ထရူးမန်းနီးဆိုင်တွေမှာ  တန်းစီစရာမလိုဘဲ အလွယ်တကူ ပေးဆောင်လို့ရပါပြီ။

 

အနီးဆုံး ထရူးမန်းနီးဆိုင်ကိုသွားပြီး 

  • လျှပ်စစ်မီတာဘေလ်စာရွက်အားယူသွားပါ
  • မိမိ မီတာဘေလ်ပေးဆာင်လိုသည့် မြို့နယ်၊
  • မီတာဘေလ်စာရွက်တွင်ပါရှိသည့် မီတာနံပါတ်၊ ဘားကုဒ်နံပါတ်(မီးသုံးသူအမှတ်)နှင့် ပေးဆောင်သူဖုန်းနံပါတ်တို့အား ထရူးမန်းနီးကိုယ်စားလှယ်အားပေးဆောင်ပါ။
  • ဝန်ဆောင်ခ “၁၀၀ ကျပ်”ပေးဆောင်ပြီး လျှပ်စစ်မီတာဘေလ် ပေးဆောင်ခြင်းအား အောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါပြီ။

 

*သတ်မှတ်ရက်မကုန်ဆုံးခင် (၁)ရက်အလိုထိ နောက်ဆုံးထား ပေးဆောင်နိုင်တာဖြစ်လို့ အနီးဆုံး ထရူးမန်းနီးဆိုင်ကို ရှာပြီး အခုပဲ မီတာဘေလ်ပေးဆောင်လိုက်ပါ။

Link- http://bit.ly/find-an-agent

Other News

News
News
News