“အေးဂျင့်ဝန်ခံကတိပြု သဘောတူစာချုပ်”

 

TrueMoney၊ Myanma Apex Bank (MAB) နှင့် အေးဂျင့် ကို “Parties” ဟုခေါ်ပြီး တစ်ဦးချင်းအား “Party” အဖြစ် စုပေါင်းခေါ်ဆိုပါသည်။

အေးဂျင့်သည် TrueMoney မှ တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော အေးဂျင့်မှတ်ပုံတင်ဖောင်ကို မှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက်ပြီးဖြစ်သည့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ များထံ TrueMoney ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးဆောင်နိုင်ရန် TrueMoney အေးဂျင့် အဖြစ် ခန့်အပ်လိုပါသည်။ ထို့ကြောင့် အေးဂျင့် အနေဖြင့် (၁) အထက်ပါအချက်အလက်များမှန်ကန်ကြောင်းနှင့် (၂) ဤသဘောတူညီချက်တွင်ပါ ရှိသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ၎င်းတို့ဖတ်ရှုနားလည်ပြီး သဘောတူညီပြီးဖြစ်သည့်အပြင် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ထုတ်ပြန်ကြေငြာမည့် အခြားသော TrueMoney မူဝါဒများ ၊ အေးဂျင့် နှင့် TrueMoney အကြား တရားဝင် စည်းနှောင်ထားသော သဘောတူညီချက်ဟု မှတ်ယူကြပြီး ဤသဘောတူညီချက်၏ အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဟု မှတ်ယူပါသည်။

 

စည်းကမ်းချက်များ
(“သဘောတူစာချုပ်” ဟူ၍လည်း ရည်ညွှန်းပါမည်)

 

နောက်ခံသမိုင်း

 

(က) TrueMoney သည် အရှေ့တောင်အာရှရှိ နိုင်ငံပေါင်း (၆) နိုင်ငံဖြစ်သော ထိုင်း၊ မြန်မာ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်နှင့် ဗီယက်နမ် တို့တွင် လုပ်ငန်း လည်ပတ်လျက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် မလေးရှားနိုင်ငံတွင် စတင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ မိခင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သော CP Group ၏လက်အောက်ရှိ Ascend Money (ဒေသတွင်း ဘဏ္ဍာရေး နည်းပညာကုမ္ပဏီ) အနေဖြင့် Ant Financial ဖြင့် ထပ်မံပူးပေါင်းကာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ယခုအခါတွင် TrueMoney သည် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ CP Group ၏ Eco System နှင့် Alibaba လက်အောက်ရှိ Ant Financial ၏ နည်းပညာ အတွေ့အကြုံများနှင့် ပူးပေါင်းကာ ကောင်းမွန်လုံခြုံမှုရှိပြီး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်သော ငွေကြေးဆိုင်ရာ Plattformဖြင့် မြန်မာပြည်သူများအား အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု ပေးဆောင် လျက်ရှိ ပါသည်။

(ခ) TrueMoney သည် ဤသဘောတူညီချက်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အေးဂျင့် အား ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးဆောင်ရန် သဘောတူထားပြီး TrueMoney သည် အေးဂျင့်အား ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက် သင့်လျော်ပြီး လိုအပ်သော အရည်အသွေးများနှင့် အရည်အချင်းများရှိသည်ဟု အေးဂျင့် မှ ယူဆပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုများသည် အချိန်နှင့်အမျှ ကွဲပြားနေသဖြင့် ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးရန် ကိုယ်စားလှယ်က သဘောတူပါသည်။

 

စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ

 

၁.၁ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်

 

ဤသဘောတူညီချက်တွင်-
(၁) “အေးဂျင့်” ဆိုသည်မှာ ၎င်းတို့၏ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများအတွက် TrueMoney ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုလိုသူတိုင်းကို ဆိုသည်။ အေးဂျင့်အဖွဲ့တွင် ဒါရိုက်တာများ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ အေးဂျင့်များ၊ ကန်ထရိုက်ခွဲများနှင့် ကိုယ်စားလှယ် စသည်တို့ ပါဝင် သော်လည်း အကန့်အသတ်မရှိ ပါဝင်ပါသည်။ (အေးဂျင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဖောင်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အေးဂျင့်)

“ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများ” ဆိုသည်မှာ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုနေ သည့် ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းကို ဆိုလို သည်။
“ဥပစာ” ဆိုသည်မှာ အေးဂျင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖောင်ပေါ်ရှိ လုပ်ငန်းလိပ်စာကို ဆိုသည်။

“ဝန်ဆောင်မှုများ” ဆိုသည်မှာ TrueMoney နှင့် သုံးစွဲသူများအတွက် ရရှိနိုင်သော ထုတ်ကုန်များကို ဆိုသည်။
အဖွဲ့ဝင်များသည် အောက်ပါအတိုင်း သဘောတူသည်။
“TrueMoney ၏ မူဝါဒ” ဆိုသည်မှာ TrueMoney ဝန်ဆောင်မှုပေးမှုနှင့် စပ်လျ ဉ်းသော ထုတ်ပြန်ထားသည့် မည်သည့်မူဝါဒ၊ စည်းမျ ဉ်းစည်းကမ်းများကို ဆိုသည်။

 

၂။ အေးဂျင့် ခန့်အပ်ခြင်း။

 

၂.၁။ အေးဂျင့်သည် ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဝန်ဆောင်မှုများ (အဓိကအားဖြင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာနည်း ပညာ ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်ခြင်း) ကို ပံ့ပိုးပေးရန် TrueMoney ထံသို့ လျှောက်ထားရမည်။
၂.၂။ အေးဂျင့်သည် သဘောတူညီထားသည့် လုပ်ငန်း လည်ပတ်ချိန်အတိုင်း ဖွင့်လှစ်ထား ရမည်ဖြစ်ပြီး အဆောက်အအုံများရှိ သတ်မှတ်ထားသော ကောင်တာတွင် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးဆောင်ရမည်။
၂.၃။ အေးဂျင့်သည် တည်ဆဲဥပဒေများအားလုံးကို လိုက်နာမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

၃။ အေးဂျင့်၏ တာဝန်များ

 

၃(၁) ဤစည်းကမ်းချက်များသို့မဟုတ် TrueMoney မူဝါဒ နှင့် အညီဝန်ဆောင်မှုများ ကို ဆောင်ရွက်ရန်။
၃(၂) ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအသစ်များကို မှတ်ပုံတင်ရာတွင် လွယ်ကူ အဆင် ပြေအောင် ဆောင်ရွက် ပေးရန်နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများ မည်သူမည်ဝါ ဖြစ်ကြောင်း၊ ခွဲခြား သတ်မှတ် သောလုပ်ငန်းစဉ်အား ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများကို ရယူရန်။
၃(၃) ပျမ်းမျှ ငွေသားလက်ကျန် ပမာဏမြန်မာကျပ်ငွေ ၁၀၀,၀၀၀ (တစ်သိန်း) တိတိထားရှိရန်။
၃(၄) ကြော်ငြာပစ္စည်းများကို မည်သည့် ထပ်ဆောင်းကုန်ကျစရိတ်မျှမပါရှိဘဲ အေးဂျင့်မှ အကုန်အကျခံကာ သတ်မှတ်ထားသည့်နည်းဟန်ဖြင့် TrueMoney မှ ပေးအပ်ထား သည့်အတိုင်းဖော်ပြရန်၊ ထိုကြော်ငြာပစ္စည်းများသည် TrueMoney ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု ပစ္စည်းအဖြစ်တည်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး တောင်းဆိုလာသည့်အခါတွင် ပြန်လည်ပေး အပ်ရ မည်။ အေးဂျင့် သည် TrueMoney၏ ခွင့်ပြုချက်မ ရှိဘဲ အခြားကြော်ငြာ ပစ္စည်းများ ကို ခင်းကျင်းပြသခြင်းမပြုရ။
၃(၅) သတ်မှတ်ထားသော ပုံစံများဖြင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ အားလုံးကို မှတ်တမ်းတင်ရန်နှင့် TrueMoney မှ တောင်းခံ ပါက မှတ်တမ်းများ၏ မိတ္တူအား ပေးပို့ရန်၊ မှတ်တမ်းများကိုအနည်းဆုံး ၅ နှစ်အထိ ထိန်းသိမ်းထားရမည်။

၃(၆)အေးဂျင့်သည် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်ရာတွင် TrueMoneyမှ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သော ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် ဖြစ်သော စံနှုန်းကိုအမြင့်မားဆုံး ထားရှိလျက် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။
၃(၇)အေးဂျင့်နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအကြား အငြင်းပွားမှု ဖြစ်ပေါ်လျှင် TrueMoney အား ချက်ချင်း အကြောင်းကြားရမည် ဖြစ်ပြီး TrueMoneyသည်သင့်လျော်သော အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအား ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ကာ အေးဂျင့်ကချက်ချင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။ TrueMoney သည်ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သူနှင့် အေးဂျင့်တို့ပြုလုပ်သော သဘောတူညီမှုအတွက် တာဝန်မရှိစေရဘဲ အေးဂျင့် သည် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ကိစ္စရပ်များမှ TrueMoney အား ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုရမည်။

 

၄။ အေးဂျင့်၏ ဝန်ခံကတိပြုမှုများ

 

၄(၁) အေးဂျင့်သည် အောက်ပါတို့ကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုပါသည် –
၄(၁)(၁)ဥပဒေများအားလုံး၊ အထူးသဖြင့်အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး၊ငွေကြေးခဝါ ချမှုတိုက်ဖျတ်ရေး ဥပဒေများ၊ အလုပ်သမားဥပဒေများ၊ အခွန်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့် ကလေးသူငယ်များ အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေး ဥပဒေများနှင့် သက်ဆိုင်သော ဥပဒေများကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန်။
၄(၁)(၂)ဝန်ဆောင်ခ၊ ဆောင်ရွက်ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုများစာရင်း၊ အေးဂျင့် အိုင်ဒီနှင့် TrueMoney နှင့်ဆက်သွယ်ရန် သတင်းအချက်အလက်များစသဖြင့် TrueMoneyကလိုအပ်သော ဝန်ဆောင်မှု များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သတင်း အချက်အ လက်များကို ပြသရန်။
၄(၁)(၃)ဝန်ဆောင်မှုများဆောင်ရွက်ရန်ကိုင်ဆောင်ထားသောငွေသားများနှင့်ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သူ ထံမှရရှိထားသော ငွေသားများကို တာဝန်ယူထိန်းသိမ်းရန်၊ အေးဂျင့်သည် ငွေသားများ ကိုလုံခြုံစွာ ထိန်းသိမ်းရမည်ဖြစ်ပြီး ငွေများ ပျောက်ဆုံး ပါက၊ ခိုးယူခံရပါကသို့မဟုတ် တနည်းနည်း ဖြင့် ပျောက်ဆုံးပါက တာဝန်ယူရမည်။
၄(၁)(၄)အေးဂျင့်သည် လက်ခံရရှိသော ငွေသားများကို TrueMoneyကဖော်ပြထားသော နည်းလမ်း အတိုင်း ဘဏ်သို့ ပေးသွင်းရမည်။
၄(၁)(၅)PIN ကုဒ်နံပါတ်ကို အစဉ်အမြဲ လျို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းရန်။
၄(၁)(၆)လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်စာရင်း အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ပြင်ပ ပုဂ္ဂိုလ်၊အဖွဲ့အစည်းသို့ ထုတ်ဖော် ပြသခြင်း မပြုရ။
၄(၁)(၇)ဤစာချုပ်သက်တမ်းအတွင်းနှင့် စာချုပ်ရပ်စဲပြီးနောက် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူ၏ သတင်း အချက်အ လက်များ ပြင်ပ ပုဂ္ဂိုလ်၊အဖွဲ့အစည်းသို့ ထုတ်ဖော် ပြသခြင်း မပြုရ။
၄(၁)(၈)ဤစာချုပ်သက်တမ်းအတွင်းနှင့် စာချုပ်ရပ်စဲပြီးနောက် ထုတ်ဖော်ပြောကြား ရန်ခွင့်ပြုစာ ရရှိထားသည့် ကိစ္စရပ်များမှ လွဲ၍ TrueMoney ထံမှလက်ခံ ရရှိသော သတင်းအချက်အ လက်များအားလုံးကို လျို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းရန်။
၄(၁)(၉)ဥပစာများ ရွေ့ပြောင်းလိုလျှင် TrueMoney ၏ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ကို ရယူရန်။
၄(၂) အေးဂျင့်သည် အောက်ပါတို့ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုပါသည် –
၄(၂)(၁)အေးဂျင့်အား အသုံးပြုခွင့်ပေးထားသော Agent App နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ကို တခြား တစ်စုံ တစ်ယောက်အား လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခြင်း။
၄(၂)(၂)offline ဖြင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းပြေစာ (သို့မဟုတ်) အသိအမှတ်ပြုချက်များ ထုတ်ပေးခြင်း။
၄(၂)(၃)ဝန်ဆောင်မှုများကို တခြားတစ်စုံတစ်ယောက်အားလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခြင်း။
၄(၂)(၄)လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အတွက် လက်ခံပြေစာ သို့မဟုတ်အသိအမှတ်ပြုစာချက်ချင်း မထွက်လာနိုင်သည့် အချိန်၌ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ကို အင်တာနက်ဖြင့် မချိတ်ဆက်ဘဲ လုပ်ကိုင်ခြင်း။
၄(၃)အေးဂျင့်သည် ငွေသွင်းခြင်း ပြုလုပ်လိုပါက ငွေသားအား TrueMoney ၏ အခွင့်ရ ကိုယ်စား လှယ်သို့ တိုက်ရိုက် ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။
၄(၄)အေးဂျင့်သည် ငွေသားအား ပြန်လည် ထုတ်ယူလိုပါက TrueMoney ၏ အခွင့်ရ ကိုယ်စားလှယ်အား ချက်ချင်း ဝန်ဆောင်မှုအား ပြီးမြောက်အောင် မျက်မြင် ပြုလုပ်စေပြီး ငွေသားအား ပြန်လည် ထုတ်ယူ ရမည်ဖြစ်သည်။
၄(၄)(၁)ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူထံမှ ကောက်ခံရန်သတ်မှတ်ထားသော အခကြေးငွေများအပြင် ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိသော အခကြေးငွေများအား လျှော့ခြင်း/တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း အပါအဝင်အခြား အခကြေးငွေများ ကောက်ခံခြင်း။
၄(၄)(၂)ခွင့်ပြုထားသောစာရင်းမှ တစ်ဆင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းမှလွဲ၍ အခြားခွင့်ပြုထားခြင်း မရှိသော ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။
၄(၄)(၃) ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူထံ ကြိုတင်ငွေပေးခြင်း သို့မဟုတ် ငွေချေးခြင်း။
၄(၄)(၄)မရိုးဖြောင့်သော၊ လိမ်လည်သော၊ ပေါ့ဆသော သို့မဟုတ် ပြစ်မှုကျူးလွန်သော အပြုအမူဖြင့် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်
၄(၄)(၅)ပြစ်မှု ကျူးလွန်ခြင်းကို အားပေးရန်သို့မဟုတ်ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်း မှရရှိလာသော ငွေများကို လွှဲပြောင်းရန် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

 

၅။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

 

၅(၁)လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ ပြီးမြောက်ကြောင်း အတည်ပြုသည့် SMS ထွက်ရှိသည့်အခါ လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသည်ဟု မှတ်ယူပါသည်။
၅(၂)အေးဂျင့်သည်မြန်မာ ကျပ်ငွေ ၅၀၀,၀၀၀ ထက်ပိုသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ကို ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရဘဲ အခါ အားလျော်စွာ ပြုလုပ်သော ညွန်ကြားချက်နှင့်အညီ သို့မဟုတ်တစ်နေ့လျှင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်၃ ကြိမ်အထိ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သူတစ်ဦးလျှင် အများဆုံးဆောင်ရွက်ရန် ခွင့်ပြုထားပါသည်။

၅(၃)TrueMoney သည် ၎င်း၏ဆန္ဒဖြင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တစ်စုံတစ်ရာကို ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုဘဲငြင်းပယ်နိုင်သည်။ TrueMoneyသည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တစ်ခုအားအပြီး သတ်မဆောင်ရွက်နိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ မရရှိနိုင်သည်ဖြစ်စေ ဆုံးရှုံမှုအတွက် တာဝန်မရှိစေရ။

၆။ အခကြေးငွေများနှင့် ကော်မရှင်ခများ

၆(၁)TrueMoney သည်လက်ရှိအသုံးပြုနေသောအခကြေးငွေနှင့် ကော်မရှင်ခများ ဇယားနှင့်အညီ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် တစ်ခုစီအတွက် သက်ဆိုင်ရာအခကြေးငွေနှင့် ကော်မရှင်ခအား အေးဂျင့် ထံပေးချေပါမည်။
၆(၂)TrueMoney သည် သက်ဆိုင်ရာ အခကြေးငွေများ ပေးချေရမည့် ကာလနှင့် ပေးချေရမည့် နည်းလမ်းတို့အား ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ် နိုင်သည်၊ ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
၆(၃)TrueMoneyသည် ပေးချေရသည့် အခကြေးငွေများနှင့် ကော်မရှင်ခများအား အခါအားလျော်စွာ ပြင်ဆင် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
၆(၄)TrueMoneyသည် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေအရ လိုအပ်ပါက ပေးချေမှုမှအခွန်အခများကို ဖြတ်တောက်ရ ယူနိုင်သည်။
၆(၅)TrueMoney သည် အေးဂျင့်ထံမှရရန်ရှိသော အခကြေးငွေများအတွက် အေးဂျင့်ထံသို့ ပေးရန်ရှိ သောအခကြေးငွေများ သို့မဟုတ် ကော်မရှင်ခများနင့် ခုနှိမ်နိုင်ပြီး အေးဂျင့်၏ ဘဏ် စာရင်းမှ ရယူ ပိုင်ခွင့် ရှိသည်။

 

၇။ ရပ်စဲခြင်း

 

၇(၁) TrueMoney သည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်အကြောင်းကြား စာပေးပို့၍ ဤစာချုပ်အား ရပ်စဲနိုင်သည်။ ထို့အပြင်အေးဂျင့်သည်မသမာမှုပြုလုပ်ခြင်း၊ မရိုးဖြောင့်ခြင်း၊ ပျက်ကွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဤစာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို ဖောက်ဖျက်ခြင်း ရှိခဲ့လျှင် သို့မဟုတ် TrueMoney က သင့်လျော်သည်ဟု ထင်မြင်လျှင် ဤစာချုပ်အား ချက်ချင်း ရပ်စဲနိုင်ပါသည်။
၇(၂) အေးဂျင့်သည် အေးဂျင့်အဖြစ်ဆောင်ရွက်နေခြင်းမှ ရပ်စဲလိုလျှင် TrueMoneyထံရက်ပေါင်း ၃၀ ကြိုတင် အကြောင်း ကြားနိုင်သည်။
၇(၃) စာချုပ်ရပ်စဲပါကအေးဂျင့်သည်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများ၊ TrueMoney တို့ဖြင့်လက်ကျန်ငွေများ အားလုံးကိုစာရင်း ရှင်းလင်းရန် တာဝန်ရှိပြီး စာချုပ်ကို ရပ်စဲသည့်တိုင် ဆက်လက်အကျိုး သက်ရောက် နေစေရမည်။

 

၈။ အထွေထွေ

 

၈(၁)အေးဂျင့်သည် TrueMoney ၏ အမှားအယွင်းကြောင့် မဟုတ်ဘဲ ပေါ့ဆမှု၊ ပျက်ကွက်မှု သို့မဟုတ် မရိုးဖြောင့်မှု ကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုရှိလျှင် အေးဂျင့်၏တာဝန်သာဖြစ်စေရမည်။
၈(၂)ဤစည်းကမ်းချက်များတွင် စာချုပ်ပါ အဖွဲ့ဝင်များ၏ သဘောတူညီမှုတစ်ရပ်လုံး ပါရှိသည်။
၈(၃)TrueMoney သည် ဤ စည်းကမ်းချက်များတွင် ပါရှိသော၎င်းတို့၏အခွင့်အရေးတစ်စုံတစ်ရာကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရန် မည်သည့်အချိန် ၌မဆို ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက အဆိုပါ အခွင့်အရေးကို စွန့်လွှတ်လိုက်သည်ဟု ယူဆခြင်း မပြုရဘဲ နောင်တစ်ချိန်၌ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ကို တနည်းနည်း ဖြင့် ပျက်ပြားစေခြင်း မရှိရ၊
၈(၄)အေးဂျင့်၏ ပေါ့ဆမှု၊ ပျက်ကွက်မှု သို့မဟုတ် မရိုးသားမှုကြောင့် TrueMoney တို့တွင် ဆုံးရုံးနစ်နာမှု ခံစားရပါက ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုပြီး အေးဂျင့်သည် အပြည့်အဝ ပြန်လည်ပေးလျော်ရန် သဘောတူညီပါ သည်၊
၈(၅)ဤစာချုပ်အား အခြားဘာသာတစ်မျိုးမျိုးသို့ပြန်ဆိုပါကအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသာထားသော စာချုပ် နှင့်ဘာသာပြန်ဆိုထားသောစာချုပ်အကြား ကွဲလွဲမှုဖြစ်ပွားလျှင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသား ထားသော စာချုပ်ကိုသာ အတည်ယူရမည်၊
၈(၆)TrueMoneyသည် အေးဂျင့်အား ကြိုတင်သတိပေးချက်မပေးဘဲ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို အခါအား လျော်စွာ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
၈(၇)ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများပါ စည်းကမ်းချက်များသည် မပြည့်စုံလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ဥပဒေများ နှင့်အခါအားလျော်စွာ အကျိူးသက်ရောက်မှုမရှိလျင်သော်လည်းကောင်း၊ ဤစည်းမျဉ်း စည်းကမ်း များ ၏ အခြားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် ပျက်ပြယ်ရမည်။
၈(၈)ဤစာချုပ်ပါ အဖွဲ့ဝင်များသည် အခြားအဖွဲ့ဝင်အား ပေးအပ်ထားသည့်အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်သည့် မည်သည့်အချက်အလက်များကိုမဆို အကန့်အသတ်မရှိ လျှို့ဝှက်ဆောင် ရွက်ရန်နှင့်အောက်ဖော်ပြပါ အဖွဲ့ဝင်များမှလွဲ၍ အခြား မည်သည့်တတိယအဖွဲ့များ ကိုမျှ ထုတ်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရန် (၁) ပါတီတစ်ခုစီ၏ လျှို့ဝှက်ရေး သဘောတူညီချက်ကို ဖောက်ဖျက်ခြင်းကြောင့် ရလဒ်မဟုတ်သည့် အချက်အလက်များကို လူသိရှင်ကြားရရှိနိုင်ပါသည်။ (၂)ဥပဒေများလိုအပ်ချက်အရအချက်အလက်များပေးဆောင်ရမည်၊(၃)အရည်အချင်း ရှိသောနိုင်ငံတော် အေဂျင်စီတစ်ခု၏ တောင်းဆို ချက်အရသတင်း အချက်အလက်များပေးရန်၊ (၄) စာရင်းစစ်အေဂျင်စီများ၊ အတိုင်ပင်ခံများ၊ တွဲဖက်အဖွဲ့အစည်းများအား သိရှိလို သည်များ ကို ပံ့ပိုး ပေးခြင်း၊
၈(၉) ဤသဘောတူညီချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေများအရပြုလုပ်ချုပ်ဆိုကြပါသည်။