TrueMoney Myanmar သည် ထိုင်းနိုင်ငံအခြေပြုသည့် Ascend Group ၏ ရုံးခွဲကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ထား သော လုံခြုံစိတ်ချသော ဒီဂျစ်တယ် နည်းပညာဖြင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်သည်။ TrueMoney Myanmar မှအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများသည် နည်းပညာအသစ်နှင့်ဆက်နွယ်နေသော စိန်ခေါ်မှုအတွေ့အကြုံကောင်းများ ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။

TrueMoney Myanmar မှ စိတ်အားထက်သန်သော၊ တက်ကြွသော၊ သင်ယူလိုစိတ်ရှိသော ဝန်ထမ်းများအားခန့်ထားရန် အလိုရှိပါသည်။

TrueMoney Myanmar တွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့် အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများ ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

 • ဝန်ထမ်းများ၏ အသက်အာမခံထားရှိပေးမှု
 • ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အခြေခံထောက်ပံ့ပေးမှု
 • ခေတ်ကာလနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မည့်လစာနှုန်းထား
 • ရေရှည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း တိုးတက်မှု

စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် လျောက်ထားလိုသော ရာထူး၊ CV Form, သက်ဆိုင်ရာလက်မှတ်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ လိပ်စာအပြည့်အစုံဖြင့် career@truemoneymyanmar.com သို့ ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

Territory Sales Manager (Yangon)

#Sales and Distribution #Reproting #Distributor Management

Vacant Position : Territory Sales Manager (Yangon)
No. Of Position : 1 - post
Job Location : Yangon

Job Descriptions

 • Have strong experience to handle Distributors & Direct team and guide them to expand POS/Retail/Channel Network with Business revenue growth.
 • Analyze and Interpret Financial and Sales Records
  • As the leaders of their sales teams, Territory Managers must be able to interpret sales and marketing data to determine which sales representatives and marketing techniques are most effective and why.
 • Research and Develop Marketing Activities
  • Territory Managers must draw on their extensive sales experience to develop, schedule and pre-promote new marketing activities. This could include conducting surveys or working with focus groups to understand consumer needs and what marketing tactics to use in order to meet those needs.
 • Meet Weekly Sales Goals
  • As leaders in the sales force, Territory Managers must lead by example. This means constantly developing their salesmanship skills in order achieve personal sales goals, and practicing new sales techniques to pass on to the rest of the sales team. This includes educating both consumers and colleagues about the qualities of the desired product and how the product meets the customer’s needs.
 • Manage Interpersonal Relationships
  • Territory Managers must keep a careful watch on shifting consumer needs and the progress of their sales teams. This means maintaining positive relationships with local companies and organizations where target consumers are likely to gather, as well as keeping the sales force motivated and trained to meet consumer needs. This could require developing sales leads through cold calling, strategic marketing, collateral distribution and local events.
 • Train the Sales Force
  • Territory Managers often travel throughout their assigned regions to train their sales forces, work with customers and coordinate marketing efforts with local companies.

Requirements and Qualifications

 • Experience with business to business and business to consumer sales techniques
 • Proficiency with Microsoft Office programs (Word and Excel)
 • Ability to produce, plan, design, execute and manage promotions and activities for channels and customers
 • Good interpersonal skills and able to work effectively with multi-functional teams especially sales and marketing
 • Ability to work under pressure and time constraint to meet deadlines and accurate
 • Good negotiation and presentation skills
 • Excellent analytical, organizational skills, project management skills, time management skills
 • Good interpersonal skills and effective communication both written and spoken

 

The potential benefits you can expect from us:

 • Transportation Allowance
 • Life Insurance
 • Medical Benefits
 • Annual Bonus & Increment

TrueMoney Myanmar မှသင့်အား ကြိုဆိုလျှက်ရှိပါသည်။ စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် လျှောက်ထားလိုသော နေရာ၊CV form,သက်ဆိုင်ရာ လက်မှတ်များ၊စာရွက်စာတမ်းများ၊ လိပ်စာများဖြင့် ကြေညာထားသောနှစ်ပတ်အတွင်း အမှတ်(၂၂၄/က)၊ ပထမ + စတုတ္ထအလွှာ၊ SBC တာဝါ၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် သို့ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ဖုန်းနံပါတ် :+၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၃၄၉, +၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၁၄၁ ၊ အီးမေး: career@truemoneymyanmar.com

Senior Engineer (Android)

#Information Technology #Tech #IT_Android

Vacant Position : Senior Engineer (Android)
No. Of Position : 1 - post
Job Location : Yangon

Job Descriptions

Functional Roles:

 • Develop Android application for end users assigned by Development Leader or Development Manager
 • Need to develop Mobile POS SDK
 • Need to develop mini app
 • Fix bugs raised by support team
 • Document all the development work for references
 • Explore new technology that aligns with company business to support future projects
 • Collaborate with cross-functional teams to define, design
 • Proactively initiate process and give suggestion
 • Perform any other project related duties assignment.

 

Standard Roles:

Planning

 • Set up own division plans aligning with department plans, directions and goals
 • Support information for the setting up annual budget of own division
 • Manage resources and headcounts
 • Manage, follow up, and evaluate division’s performance and ensure targeted goals and plans are carried out accurately
 • Delegate responsibilities to others and apply operational or strategic management skills
 • Provide leadership and manage the performance of professionals/ supervisors with limited management authority

General Responsibilities

 • Keep up to date with the industry trends and new technology for applying in own division to improve and enhance productivity within organization
 • Track and monitor division’s performance to be able to achieve the desired goals effectively
 • Attend and support organizational activities or projects
 • Other responsibilities as assigned

Requirements and Qualifications

 • Degree in Computer Science, Engineering or a related subject
 • Proven working experience in Android app development
 • Experience in JSON Web service for third party integration
 • Have published at least one original Android app
 • Experience with Android SDK
 • Experience working with remote data via REST and JSON
 • Experience with third-party libraries and APIs
 • Working knowledge of the general mobile landscape, architectures, trends, and emerging technologies
 • Solid understanding of the full mobile development life cycle.
 • Good English communication skills

The potential benefits you can expect from us:

 • Transportation Allowance
 • Life Insurance
 • Medical Benefits
 • Annual Bonus & Increment

TrueMoney Myanmar မှသင့်အား ကြိုဆိုလျှက်ရှိပါသည်။ စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် လျှောက်ထားလိုသော နေရာ၊CV form,သက်ဆိုင်ရာ လက်မှတ်များ၊စာရွက်စာတမ်းများ၊ လိပ်စာများဖြင့် ကြေညာထားသောနှစ်ပတ်အတွင်း အမှတ်(၂၂၄/က)၊ ပထမ + စတုတ္ထအလွှာ၊ SBC တာဝါ၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် သို့ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ဖုန်းနံပါတ် :+၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၃၄၉, +၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၁၄၁ ၊ အီးမေး: career@truemoneymyanmar.com

Sales Admin Assistant

#Sales and Distribution #Reporting

Vacant Position : Sales Admin Assistant
No. Of Position : 1 - post
Job Location : Yangon

Job Descriptions

 • New Agent On-boarding Process for respective region
 • Sales Force and True Money system handling
 • Need to handle for regional sales complains
 • Other job assign depend on business require
 • Willing to learn the new job assign such as outbound phone call to the agents.
 • Willing to do the new job tasks such as checking the folder of agent drive and update the information in google sheet.

Requirements and Qualifications

 • Must be graduated BA/BS degree
 • At least 1 or 2 years working experience in sales administration post or sales support
 • Proficiency in MS office Application (Excel, Word, PowerPoint)
 • Experience using Salesforce.com or web-base management system
 • Passionate team player to contribute his/her talents towards promoting social responsibility
 • Must be good in good in English 4 skills
 • Can work on every Saturday & OT (As business require)
 • Can work working pressure • Experience using Viber
 • Be team work attitude
 • Working days – (6) days per week

The potential benefits you can expect from us:

 • Transportation Allowance
 • Life Insurance
 • Medical Benefits
 • Annual Bonus & Increment

TrueMoney Myanmar မှသင့်အား ကြိုဆိုလျှက်ရှိပါသည်။ စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် လျှောက်ထားလိုသော နေရာ၊CV form,သက်ဆိုင်ရာ လက်မှတ်များ၊စာရွက်စာတမ်းများ၊ လိပ်စာများဖြင့် ကြေညာထားသောနှစ်ပတ်အတွင်း အမှတ်(၂၂၄/က)၊ ပထမ + စတုတ္ထအလွှာ၊ SBC တာဝါ၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် သို့ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ဖုန်းနံပါတ် :+၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၃၄၉, +၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၁၄၁ ၊ အီးမေး: career@truemoneymyanmar.com

Assistant Finance Manager

#Finacnce&Accounting #AP/AR #Financial Service

Vacant Position : Assistant Finance Manager
No. Of Position : 1 - post
Job Location : Yangon

Job Descriptions

 • Manage smooth finance operations by handling day-to-day operations issues.
 • Manage and reconcile transactions with TD, Agent and Sale to prevent Fraud and minimize Risk.
 • Monitor daily reporting of cash left balance by sales team and follow up on-time deposit.
 • Ensure that third parties bill payments are settled on time & discrepancies are resolved on time.
 • Ensure that timely and accurate reconciliation of Wallet system & Cash/Bank on daily basis (Such as the external payment request and external received, B2B new acquired party, TD/ Agent commission).
 • Ensure that month-end reconciliation & reporting of Wallet movement and monthly closing.
 • Ensure that smooth international and domestic remittance process (Fund In/Fund out Operations) are properly run, and issues are properly handled.
 • Assist in internal/external/statutory audit to complete as per statutory and regional timeline.
 • Identify the need for related finance professional & technical developments of team members and arranging necessary training/program.
 • Support proper mentoring & giving guidance to finance team members to achieve their individual performance target and make sure new joiners are properly trained.
 • Ensure that finance operation related SOP are properly followed and identify gaps if there is any.

Requirements and Qualifications

 • Set up own division plans aligning with department plans, directions and goals
 • Support information for the setting up annual budget of own division
 • Manage resources and headcounts
 • Manage, follow up, and evaluate division’s performance and ensure targeted goals and plans are carried out accurately
 • Delegate responsibilities to others and apply operational or strategic management skills
 • Provide leadership and manage the performance of professionals/ supervisors with limited management authority
 • Keep up to date with the industry trends and new technology for applying in own division to improve and enhance productivity within organization
 • Track and monitor division’s performance to be able to achieve the desired goals effectively
 • Attend and support organizational activities or projects
 • Other responsibilities as assigned
 • Analyze and prepare manpower plan and position structure within own division
 • Communicate necessary information to subordinates to create mutual understanding and coordination
 • Provide coaching, problem solving, and advice to subordinates to develop their knowledge and skills to effectively perform their duties aligning with business directions and changing environment
 • Assess and monitor section’s performance which drives and aligns with organizational goals
 • Being a good role model and change agent

 

 

The potential benefits you can expect from us:

 • Transportation Allowance
 • Life Insurance
 • Medical Benefits
 • Annual Bonus & Increment

TrueMoney Myanmar မှသင့်အား ကြိုဆိုလျှက်ရှိပါသည်။ စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် လျှောက်ထားလိုသော နေရာ၊CV form,သက်ဆိုင်ရာ လက်မှတ်များ၊စာရွက်စာတမ်းများ၊ လိပ်စာများဖြင့် ကြေညာထားသောနှစ်ပတ်အတွင်း အမှတ်(၂၂၄/က)၊ ပထမ + စတုတ္ထအလွှာ၊ SBC တာဝါ၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် သို့ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ဖုန်းနံပါတ် :+၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၃၄၉, +၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၁၄၁ ၊ အီးမေး: career@truemoneymyanmar.com

Finance Assistant (Cashier)

Vacant Position : Finance Assistant (Cashier)
No. Of Position : 1 - post
Job Location : Yangon

Job Descriptions

 • RV preparation for external cashier from sale person/TD/Agent fund in by cash/bank.
 • Daily payments to all departments/other customer (third party payment) and update in cash book.
 • Daily cash movement reports with bank (Cash In & Out with excel reports and writing vouchers).
 • Management of finance petty cash.
 • RV/PV preparation for daily bill.
 • Daily Exchange Rate report to Senior-FM and Supervisor.
 • Daily Cash Book Excel report share in google sheet for F&A Team.
 • Check and received payments/advances/claims request forms from the account.
 • Claims are classified as PV / RV and requested by the relevant departments.
 • After transaction done, vouchers are verified in excel and sent to a senior account.
 • Direct refill to Agent/TD/Sales person paid by cash/bank transfer.
 • Cash collection from sales persons/agents/TDs and wallet update.
 • Cash in hand total and system cash total report to finance department.
 • Handle Physical Cash Management by Daily.
 • Prepare in Excel Month-end bank reconciliation (All Bank A/C) for monthly closing.

Requirements and Qualifications

 • Any Graduated or Bachelor of Economics more prefer
 • At least 2 years working experiences in similar job
 • Certificate in LCCI level I & II
 • Typing Scale (Myanmar & English)
 • Great Computer Skills (Word & Excel) and social skills
 • Good communication skills.
 • Can work under pressure

The potential benefits you can expect from us:

 • Transportation Allowance
 • Life Insurance
 • Medical Benefits
 • Annual Bonus & Increment

TrueMoney Myanmar မှသင့်အား ကြိုဆိုလျှက်ရှိပါသည်။ စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် လျှောက်ထားလိုသော နေရာ၊CV form,သက်ဆိုင်ရာ လက်မှတ်များ၊စာရွက်စာတမ်းများ၊ လိပ်စာများဖြင့် ကြေညာထားသောနှစ်ပတ်အတွင်း အမှတ်(၂၂၄/က)၊ ပထမ + စတုတ္ထအလွှာ၊ SBC တာဝါ၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် သို့ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ဖုန်းနံပါတ် :+၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၃၄၉, +၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၁၄၁ ၊ အီးမေး: career@truemoneymyanmar.com

Corporate Sales Manager

#CorporateSales #BusinessStrategy #BusinessDevelopment

Vacant Position : Corporate Sales Manager
No. Of Position : 1 - post
Job Location : Yangon

Job Descriptions

 • Identify potential partners and initiate relationships
 • Designing strategies to create and maintain business networks to supplement the business growth and account expansion
 • Analyze the market and identify opportunities for expanding business and accounts
 • Onboard new partners in all sectors government, NGO, and private sectors
 • Create and enforce plans that will help meet the needs of partners
 • Developing and managing effective relationships with partners and internal customers
 • Proactively identifying opportunities for corporate business or partnership our products and solutions
 • Lead the corporate sales team of new sales and cross-selling opportunities
 • Conducting fee reviews and contract negotiations
 • Contributing to budget and forecasting processes
 • Maintaining strategic business partnerships with stakeholders
 • Representing TrueMoney Myanmar at events, conferences and promoting a positive company image
 • Become familiar with the competition to stay ahead of them
 • Encourage high-sales and good customer service practices
 • Create strategies and work with clients to boost their brand

Requirements and Qualifications

Planning

 • Provide advice to team members to develop their knowledge and skills to effectively perform their duties aligning with business directions and changing environment

General Responsibilities

 • Keep up to date with the industry trends and new technology for applying in own area/team to improve and enhance productivity within organization
 • Track and monitor own area’s performance to be able to achieve the desired goals effectively
 • Attend and support organizational activities or projects
 • Other responsibilities as assigned

People Management

 • Provide advice to team members to develop their knowledge and skills to effectively perform their duties aligning with business directions and changing environment
 • Mentor junior team members
 • Provide on-the-job training or support to new team members

Qualification

 • Bachelor’s degree in Business/Marketing Degree or related fields
 • Demonstrated 3 to 5 years’ experience in client service and sales-focused environment
 • Strong experience in agent network and a good understanding of FinTech
 • Track record achieving budgeted goals and key metrics
 • Exceptional relationship building and interpersonal skills
 • Strong negotiation skills and well-developed commercial acumen
 • Proactive and a can-do attitude
 • Understanding or experience in a similar role in professional services, financial services in a relevant field

The potential benefits you can expect from us:

 • Transportation Allowance
 • Life Insurance
 • Medical Benefits
 • Annual Bonus & Increment

TrueMoney Myanmar မှသင့်အား ကြိုဆိုလျှက်ရှိပါသည်။ စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် လျှောက်ထားလိုသော နေရာ၊CV form,သက်ဆိုင်ရာ လက်မှတ်များ၊စာရွက်စာတမ်းများ၊ လိပ်စာများဖြင့် ကြေညာထားသောနှစ်ပတ်အတွင်း အမှတ်(၂၂၄/က)၊ ပထမ + စတုတ္ထအလွှာ၊ SBC တာဝါ၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် သို့ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ဖုန်းနံပါတ် :+၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၃၄၉, +၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၁၄၁ ၊ အီးမေး: career@truemoneymyanmar.com

Sales Development Assistant (Thabakekyin)

#Sales and Distribution #AreaDevelopment

Vacant Position : Sales Development Assistant
No. Of Position : 1 - post
Job Location : Thabakekyin

Job Descriptions

 • Build a good relationships with agents
 • Provide service to agents upon the business
 • Must be able to introduce about the product knowledge to the agents
 • Must be able to find new agents for area development
 • Sales report will be send to RSM and TSM

Requirements and Qualifications

 • Any graduated or had passed matriculation
 • Must have one year experience with sales in Financial Service industries
 • Can be able to travel as business required
 • Must be proficient in respective township and area

The potential benefits you can expect from us:

 • Transportation Allowance
 • Life Insurance
 • Medical Benefits
 • Annual Bonus & Increment

TrueMoney Myanmar မှသင့်အား ကြိုဆိုလျှက်ရှိပါသည်။ စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် လျှောက်ထားလိုသော နေရာ၊CV form,သက်ဆိုင်ရာ လက်မှတ်များ၊စာရွက်စာတမ်းများ၊ လိပ်စာများဖြင့် ကြေညာထားသောနှစ်ပတ်အတွင်း အမှတ်(၂၂၄/က)၊ ပထမ + စတုတ္ထအလွှာ၊ SBC တာဝါ၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် သို့ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ဖုန်းနံပါတ် :+၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၃၄၉, +၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၁၄၁ ၊ အီးမေး: career@truemoneymyanmar.com

Territory Sales Manager (Mandalay)

#Sales and Distribution #Reporting #Distributor Management

Vacant Position : Territory Sales Manager
No. Of Position : 1 - post
Job Location : Mandalay

Job Descriptions

 • Have strong experience to handle Distributors & Direct team and guide them to expand POS/Retail/Channel Network with Business revenue growth.
 • Analyze and Interpret Financial and Sales Records
  • As the leaders of their sales teams, Territory Managers must be able to interpret sales and marketing data to determine which sales representatives and marketing techniques are most effective and why.
 • Research and Develop Marketing Activities
  • Territory Managers must draw on their extensive sales experience to develop, schedule and pre-promote new marketing activities. This could include conducting surveys or working with focus groups to understand consumer needs and what marketing tactics to use in order to meet those needs.
 • Meet Weekly Sales Goals
  • As leaders in the sales force, Territory Managers must lead by example. This means constantly developing their salesmanship skills in order achieve personal sales goals, and practicing new sales techniques to pass on to the rest of the sales team. This includes educating both consumers and colleagues about the qualities of the desired product and how the product meets the customer’s needs.
 • Manage Interpersonal Relationships
  • Territory Managers must keep a careful watch on shifting consumer needs and the progress of their sales teams. This means maintaining positive relationships with local companies and organizations where target consumers are likely to gather, as well as keeping the sales force motivated and trained to meet consumer needs. This could require developing sales leads through cold calling, strategic marketing, collateral distribution and local events.
 • Train the Sales Force
  • Territory Managers often travel throughout their assigned regions to train their sales forces, work with customers and coordinate marketing efforts with local companies.

 

Requirements and Qualifications

 • Experience with business to business and business to consumer sales techniques
 • Proficiency with Microsoft Office programs (Word and Excel)
 • Ability to produce, plan, design, execute and manage promotions and activities for channels and customers
 • Good interpersonal skills and able to work effectively with multi-functional teams especially sales and marketing
 • Ability to work under pressure and time constraint to meet deadlines and accurate
 • Good negotiation and presentation skills
 • Excellent analytical, organizational skills, project management skills, time management skills
 • Good interpersonal skills and effective communication both written and spoken

The potential benefits you can expect from us:

 • Transportation Allowance
 • Life Insurance
 • Medical Benefits
 • Annual Bonus & Increment

TrueMoney Myanmar မှသင့်အား ကြိုဆိုလျှက်ရှိပါသည်။ စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် လျှောက်ထားလိုသော နေရာ၊CV form,သက်ဆိုင်ရာ လက်မှတ်များ၊စာရွက်စာတမ်းများ၊ လိပ်စာများဖြင့် ကြေညာထားသောနှစ်ပတ်အတွင်း အမှတ်(၂၂၄/က)၊ ပထမ + စတုတ္ထအလွှာ၊ SBC တာဝါ၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် သို့ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ဖုန်းနံပါတ် :+၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၃၄၉, +၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၁၄၁ ၊ အီးမေး: career@truemoneymyanmar.com