TrueMoney Myanmar သည် ထိုင်းနိုင်ငံအခြေပြုသည့် Ascend Group ၏ ရုံးခွဲကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ထား သော လုံခြုံစိတ်ချသော ဒီဂျစ်တယ် နည်းပညာဖြင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်သည်။ TrueMoney Myanmar မှအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများသည် နည်းပညာအသစ်နှင့်ဆက်နွယ်နေသော စိန်ခေါ်မှုအတွေ့အကြုံကောင်းများ ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။

TrueMoney Myanmar မှ စိတ်အားထက်သန်သော၊ တက်ကြွသော၊ သင်ယူလိုစိတ်ရှိသော ဝန်ထမ်းများအားခန့်ထားရန် အလိုရှိပါသည်။

TrueMoney Myanmar တွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့် အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများ ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

 • ဝန်ထမ်းများ၏ အသက်အာမခံထားရှိပေးမှု
 • ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အခြေခံထောက်ပံ့ပေးမှု
 • ခေတ်ကာလနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မည့်လစာနှုန်းထား
 • ရေရှည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း တိုးတက်မှု

စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် လျောက်ထားလိုသော ရာထူး၊ CV Form, သက်ဆိုင်ရာလက်မှတ်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ လိပ်စာအပြည့်အစုံဖြင့် career@truemoneymyanmar.com သို့ ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

Head of Finance

#Finance&Accounting #Financial Service

Vacant Position : Head of Finance
No. Of Position : 1 - post
Job Location : Bahan, Yangon

Job Descriptions

 • Manage overall finance and accounting function for smooth operation and deliver business and financial targets.
 • Play a key role in setting up best business practices and policies both for the department and cross-function.
 • Responsible for budgeting exercise with understanding of all forecast variables and numbers.
 • Evaluate and proactively involved in risk management of business and financial operation.
 • Help BU/departments and management in decision making through financial analysis and financial forecast.
 • Manage day-to- day Finance and Accounting activities of the company including control of financial resources, forecasting of cash flow, and anticipation of relevant taxes.
 • Perform feasibility studies for new commercial projects/initiatives to support business decision
 • Ensure that all Finance and Accounting transactions, systems and procedures comply with regulations, accounting principles (GAAP) and standards.
 • Monitor and conduct performance management for annual performance review, train and develop personnel to ensure an efficient and highly skilled workforce to meet the department and organizational goals/activities.
 • Perform as strategist to analyze data to guide commercial decision-making and as the catalyst for change.
 • Drive both external and internal audit as required for areas of responsibility and managing all finance functions are met with audit point of view.

Requirements and Qualifications

 • Any combination of education and experience equivalent to a Bachelor’s Degree in Finance or Accounting/CPA/MBA preferred.
 • 5-10 years’ experience with formal managerial/supervisor roles.
 • Professional with extensive understanding of the mobile money business, banking, knowledge of financial systems.
 • Very good command of English, both spoken and written, ability to deal with regional teams for financial reporting.
 • Ability to derive innovative solutions, excellent numerical and analytical skills, and problem solving skills are essential.
 • Competent excel skill is essential.
 • Experience working in a fast changing and dynamic environment.
 • Knowledge in using ERP or accounting software.

The potential benefits you can expect from us:

 • Transportation Allowance
 • Medical Benefit
 • Life Insurance
 • Yearly Bonus & Increment

TrueMoney Myanmar မှသင့်အား ကြိုဆိုလျှက်ရှိပါသည်။ စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် လျှောက်ထားလိုသော နေရာ၊CV form,သက်ဆိုင်ရာ လက်မှတ်များ၊စာရွက်စာတမ်းများ၊ လိပ်စာများဖြင့် ကြေညာထားသောနှစ်ပတ်အတွင်း အမှတ်(၂၂၄/က)၊ ပထမ + စတုတ္ထအလွှာ၊ SBC တာဝါ၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် သို့ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ဖုန်းနံပါတ် :+၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၃၄၉, +၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၁၄၁ ၊ အီးမေး: career@truemoneymyanmar.com

Data Analyst

#Data Analyst #Business Intelligence

Vacant Position : Data Analyst
No. Of Position : 1 - post
Job Location : Bahan

Job Descriptions

            Developing Biz-Oriented reports/dashboards:

 • Working with cross-functional team to understand business processes for all areas.
 • Gathering business requirements and analyzing the requirements.
 • Data Collection and data preparation
 • Defining business KPIs, and metrics
 • Developing Biz-Oriented & comprehensive reports, dashboards, & data-driven insight
 • Preparing reports for executive leadership that effectively communicate trends, patterns, and predictions using relevant data.
 • Presenting key findings, actionable insights, visualization, statistical analysis, forecast and recommendations to management
 • Publishing data-driven insights, and repots/dashboards as per defined granularity, and recurrence
 • Monitoring all up-to-date business requirements, & updating all update to reports / dashboard
 • Performing ad-hoc data or analysis to support cross functional projects

 

            DataMart Data Management:

 • Working in collaboration with Tech team/ Regional DataMart team,
 • Transforming complex DataMart data into reports metrics
 • Monitoring DataMart data validity
 • Updating new product features / new data config to DataMart
 • Handling to fix data issues into non-zero-defect level
 • To carry out any other duties or special assignment by supervisor.

Requirements and Qualifications

 • Bachelor’s Degree in Computer Science, or other related studies.
 • Minimum 2 years of experience in data analytics / business intelligence.
 • Experience in FinTech industry/ domain knowledge is preferred.
 • Ability to write clean, structured, and high-performed SQL scripting.
 • Excellent MS Excel /Google Sheet skills
 • Experience in Visualization BI tools (Tableau, Data Studio, Power BI)
 • Strong Communication, Presentation and Story-telling skills
 • A high level of Math and Statistics knowledge
 • Strong Problem-solving abilities
 • Basic knowledge in Python – analytics & statistical programming
 • Ability to plan work and meet deadlines
 • Accuracy and Attention to details
 • Excellent qualitative analytical skills.
 • Strong data technical skill and working with multiple data sources
 • Teamwork and Collaboration skills
 • Strong verbal and written communication skills in English

The potential benefits you can expect from us:

 • Transportation Allowance
 • Medical Benefit
 • Life Insurance
 • Yearly Bonus & Increment

TrueMoney Myanmar မှသင့်အား ကြိုဆိုလျှက်ရှိပါသည်။ စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် လျှောက်ထားလိုသော နေရာ၊CV form,သက်ဆိုင်ရာ လက်မှတ်များ၊စာရွက်စာတမ်းများ၊ လိပ်စာများဖြင့် ကြေညာထားသောနှစ်ပတ်အတွင်း အမှတ်(၂၂၄/က)၊ ပထမ + စတုတ္ထအလွှာ၊ SBC တာဝါ၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် သို့ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ဖုန်းနံပါတ် :+၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၃၄၉, +၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၁၄၁ ၊ အီးမေး: career@truemoneymyanmar.com