TrueMoney Myanmar သည် ထိုင်းနိုင်ငံအခြေပြုသည့် Ascend Group ၏ ရုံးခွဲကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ထား သော လုံခြုံစိတ်ချသော ဒီဂျစ်တယ် နည်းပညာဖြင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်သည်။ TrueMoney Myanmar မှအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများသည် နည်းပညာအသစ်နှင့်ဆက်နွယ်နေသော စိန်ခေါ်မှုအတွေ့အကြုံကောင်းများ ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။

TrueMoney Myanmar မှ စိတ်အားထက်သန်သော၊ တက်ကြွသော၊ သင်ယူလိုစိတ်ရှိသော ဝန်ထမ်းများအားခန့်ထားရန် အလိုရှိပါသည်။

TrueMoney Myanmar တွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့် အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများ ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

 • ဝန်ထမ်းများ၏ အသက်အာမခံထားရှိပေးမှု
 • ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အခြေခံထောက်ပံ့ပေးမှု
 • ခေတ်ကာလနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မည့်လစာနှုန်းထား
 • ရေရှည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း တိုးတက်မှု

စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် လျှောက်ထားလိုသော နေရာ၊ CV form,သက်ဆိုင်ရာ လက်မှတ်များ၊စာရွက်စာတန်းများ၊ လိပ်စာများဖြင့် ကြေညာထားသောနှစ်ပတ်အတွင်း အမှတ်(၂၂၄/က)၊ ပထမ + စတုတ္ထအလွှာ၊ SBC တာဝါ၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် သို့ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

Software Development Manager

Vacant Position : Software Development Manager
No. Of Position : 1 - post
Job Location : Yangon

Job Descriptions

 • Explore new technology that aligns with company business to support future projects
 • Lead and manage the full lifecycle of software development;
 • Coordinate with members from quality assurance, project, and product management
 • Supervise architecture plus lead efforts to develop technical roadmap of all projects.
 • Lead the technical team of software developers and business systems analysts responsible for delivering solutions to support changing business process needs, new functionality requirements, and a growing business. Ensure that work is scoped appropriately, estimated accurately, and resourced to achieve expected business outcomes.
 • Manage team’s performance and engagement level through constructive feedback, identification of training and tool gaps, and career path development
 • Provide thought leadership of the overall software development lifecycle

Requirements and Qualifications

 • An IT degree (or equivalent experience) with a minimum of 5 years of experience in Java Spring framework;
 • Experience working with version control and must have knowledge MySQL, PostgreSQL, OpenShift Origin, Docker,  Jenkins, Bitbucket, Redis, and RabbitMQ
 • Excellent communication in English
 • Must be flexible to work with the team extra hours as may need

The potential benefits you can expect from us:

 • Transportation Allowance
 • Medical Benefit
 • Life Insurance
 • Yearly Bonus & Increment

TrueMoney Myanmar မှသင့်အား ကြိုဆိုလျှက်ရှိပါသည်။ စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် လျှောက်ထားလိုသော နေရာ၊CV form,သက်ဆိုင်ရာ လက်မှတ်များ၊စာရွက်စာတမ်းများ၊ လိပ်စာများဖြင့် ကြေညာထားသောနှစ်ပတ်အတွင်း အမှတ်(၂၂၄/က)၊ ပထမ + စတုတ္ထအလွှာ၊ SBC တာဝါ၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် သို့ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ဖုန်းနံပါတ် :+၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၃၄၉, +၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၁၄၁ ၊ အီးမေး: career@truemoneymyanmar.com

Senior Risk and Fraud Manger

Vacant Position : Senior Risk and Fraud Manger
No. Of Position : 1 - post
Job Location : Yangon

Job Descriptions

Non-Financial Risk Management:

 • Establishing and maintaining policies/minimum standards/guidelines regarding risk management in line with Regional Risk Management Governance and Framework and/or regulatory requirements e.g. Risk Management Policy, IT Risk Management Policy, and Business Continuity Management Policy.
 • Providing effective 2nd line of defense on oversight of Technology related operational risks and reputation risk involving in assessing and monitoring.
 • Drive the risk culture – communicate risk assessment plans, results, and next steps concisely and effectively across the organization. Facilitate multiple stakeholders to agree on appropriate solutions and verify that risks are mitigated appropriately
 • Drive the responsible businesses by providing support, recommendation and executing the implementation of Non-Financial Risk Management Policies, minimum standard and/or procedure regarding the risk identification, assessment, monitoring and control measures by using operational risk tools e.g. RCSA, Incident Management, Action Tracking, Key Control Testing (KCT), Key Risk Indicator (KRI), Product/Services/Systems/Process/Outsource Risk Assessment, BCP, BIA, Project risk.
 • Facilitate risk and control self-assessment (RCSA) including performing test of the design and effectiveness of control and report on the results of testing to Senior Management and the International Risk and Fraud Management.
 • Provide monthly Non-Financial Risk (NFR) reporting in an appropriate way for different audiences, for example, to the board of directors so they understand the most significant risks, to business heads to ensure they are aware of risks relevant to their parts of the business and to individuals to understand their accountability for individual risks and to the International Risk and Fraud Management.

Anti-fraud Management:

 • Identify trends and patterns of potentially fraudulent activities, utilizing technical data analysis and statistical interpretation.
 • Establish, develop and maintain fraud management policy, procedure as well as proactive fraud prevention mechanisms and fraud detection systems.
 • Conduct root cause analysis to identify opportunities to predict, prevent and mitigate risks within processes and performance.
 • Ensure fraud performance is within the established benchmarks and the regional level of losses.
 • Conduct the review of process and product and take an active role in fraud assessments of the launching of new products and any significant changes on the existing processes where fraud risk exposure might be concerned.
 • Consistently evaluate and review system and manual processes of fraud control modules.
 • Provide an ongoing/periodic reporting to the Regional Risk Management Committee (RMC) and other concerned parties required by the regulation governance in relation with fraud related patterns, loss levels, projects, identified threats/risks and progress made in other key fraud items.
 • Drive the governance model for the Fraud Risk Management

Requirements and Qualifications

 • Bachelor’s or Master’s Degree in Economic, Finance, Business Administration or other relevant fields.
 • At least 5 years up of experience in fraud investigation/fraud analyst, and operational risk management.
 • Solid experience or understanding of banking products and/or financial technology (Fintech) is a plus.
 • Strong organization, good presentation, communication, writing and interpersonal and teamwork skills.
 • Demonstrated ability to details and ability to coach and supervise less experienced teammates.
 • Good command in both oral and written in English communication.
 • Experience in E-commerce, E-payment, Credits Risk is a plus.

The potential benefits you can expect from us:

 • Transportation Allowance
 • Medical Benefit
 • Life Insurance
 • Yearly Bonus & Increment

TrueMoney Myanmar မှသင့်အား ကြိုဆိုလျှက်ရှိပါသည်။ စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် လျှောက်ထားလိုသော နေရာ၊CV form,သက်ဆိုင်ရာ လက်မှတ်များ၊စာရွက်စာတမ်းများ၊ လိပ်စာများဖြင့် ကြေညာထားသောနှစ်ပတ်အတွင်း အမှတ်(၂၂၄/က)၊ ပထမ + စတုတ္ထအလွှာ၊ SBC တာဝါ၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် သို့ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ဖုန်းနံပါတ် :+၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၃၄၉, +၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၁၄၁ ၊ အီးမေး: career@truemoneymyanmar.com