TrueMoney Myanmar သည် ထိုင်းနိုင်ငံအခြေပြုသည့် Ascend Group ၏ ရုံးခွဲကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ထား သော လုံခြုံစိတ်ချသော ဒီဂျစ်တယ် နည်းပညာဖြင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်သည်။ TrueMoney Myanmar မှအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများသည် နည်းပညာအသစ်နှင့်ဆက်နွယ်နေသော စိန်ခေါ်မှုအတွေ့အကြုံကောင်းများ ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။

TrueMoney Myanmar မှ စိတ်အားထက်သန်သော၊ တက်ကြွသော၊ သင်ယူလိုစိတ်ရှိသော ဝန်ထမ်းများအားခန့်ထားရန် အလိုရှိပါသည်။

TrueMoney Myanmar တွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့် အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများ ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

 • ဝန်ထမ်းများ၏ အသက်အာမခံထားရှိပေးမှု
 • ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အခြေခံထောက်ပံ့ပေးမှု
 • ခေတ်ကာလနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မည့်လစာနှုန်းထား
 • ရေရှည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း တိုးတက်မှု

စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် လျောက်ထားလိုသော ရာထူး၊ CV Form, သက်ဆိုင်ရာလက်မှတ်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ လိပ်စာအပြည့်အစုံဖြင့် career@truemoneymyanmar.com သို့ ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

Risk and Fraud Management Specialist

#Risk #Fraud

Vacant Position : Risk and Fraud Management Specialist
No. Of Position : 1 - post
Job Location : Bahan (Yangon)

Job Descriptions

 • Establish and maintain guidelines/standard operating procedure regarding risk management (e.g. Fraud Investigation and Monitoring Standard Operating Procedure, Operational Risk Management guideline in line with International Risk and Fraud Management policies and minimum standards as well as laws and regulations.)
 • Provide effective 2nd line of defense on oversight of Technology and Regulatory related risk involving in assessing, in depth, the risks in operational, reputation, regulatory, process, service and IT.
 • Facilitate Risk and Control Self-Assessment (RCSA) and monitoring the design and testing the operational effectiveness under Key Control Testing (KCT) and incident management, BCP & IT-DRP and processes.
 • Liaise with the International Risk and Fraud Management team to ensure that the preventive measures are set up and stop frauds as well as to conduct the review of process and product and take an active role in fraud assessments of the launching of new products and any significant changes on the existing processes including other operational risk tools such as RCSA, KRIs and Incident Management where fraud risk, operational risk and reputation risk exposure might be concerned.
 • Daily fraud monitoring to detect suspicious fraud related accounts or transactions involving agents and customers.
 • Identify and analyze suspicious fraud cases to improve the rules, models, and scoring to make fraud mitigations more efficient as well as maintaining proactive fraud prevention mechanisms.
 • Prepare dashboard, reports for quality tracking and data management as well as develop fraud reporting templates or processes.
 • Drive the risk culture in the organization.
 • Support Management and International Risk and Fraud Management for ad-hoc assignment.

Requirements and Qualifications

 • Bachelor’s or Master’s Degree in Economic, Finance, Accounting, IT, Law, or related fields.
 • Minimum 5 years of professional experience in financial industry, banking and 2-3 years of working experience in fraud investigation or Operational Risk Management and/or Auditor in particular in fintech business, remittance and e-commerce products is a plus.
 • Have working experience in fraud investigation, fraud monitoring and detection.
 • Good knowledge/understanding of operational risk, Knowledge of Operational Risk Framework is a plus.
 • Good knowledge in Word, Excel, and PowerPoint.
 • Sound analytical capabilities, proven problem solving skills and judgement skills.
 • Professional certification (i.e. CIA, CPA, FRM, etc) is a plus.
 • Good command in both oral and written in English communication.
 • Demonstrated ability to complete assigned projects in a timely manner and in a fast-paced, high pressure environment as well as enthusiastic and positive attitude.
 • Strong organization, good presentation, communication, writing, interpersonal and teamwork skills.
 • Demonstrated ability to details and ability to coach and supervise less experienced teammates.

The potential benefits you can expect from us:

 • Transportation Allowance
 • Medical Benefit
 • Life Insurance
 • Yearly Bonus & Increment

TrueMoney Myanmar မှသင့်အား ကြိုဆိုလျှက်ရှိပါသည်။ စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် လျှောက်ထားလိုသော နေရာ၊CV form,သက်ဆိုင်ရာ လက်မှတ်များ၊စာရွက်စာတမ်းများ၊ လိပ်စာများဖြင့် ကြေညာထားသောနှစ်ပတ်အတွင်း အမှတ်(၂၂၄/က)၊ ပထမ + စတုတ္ထအလွှာ၊ SBC တာဝါ၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် သို့ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ဖုန်းနံပါတ် :+၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၃၄၉, +၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၁၄၁ ၊ အီးမေး: career@truemoneymyanmar.com

Territory Sales Manager

#Sales and Distribution #Territory Management

Vacant Position : Territory Sales Manager
No. Of Position : 1 - post
Job Location : Mandalay

Job Descriptions

 • Have strong experience to handle Distributors & Direct team and guide them to expand POS/Retail/Channel Network with Business revenue growth.
 • Analyze and Interpret Financial and Sales Records
  • As the leaders of their sales teams, Territory Managers must be able to interpret sales and marketing data to determine which sales representatives and marketing techniques are most effective and why.
 • Research and Develop Marketing Activities
  • Territory Managers must draw on their extensive sales experience to develop, schedule and pre-promote new marketing activities. This could include conducting surveys or working with focus groups to understand consumer needs and what marketing tactics to use in order to meet those needs.
 • Meet Weekly Sales Goals
  • As leaders in the sales force, Territory Managers must lead by example. This means constantly developing their salesmanship skills in order achieve personal sales goals, and practicing new sales techniques to pass on to the rest of the sales team. This includes educating both consumers and colleagues about the qualities of the desired product and how the product meets the customer’s needs.
 • Manage Interpersonal Relationships
  • Territory Managers must keep a careful watch on shifting consumer needs and the progress of their sales teams. This means maintaining positive relationships with local companies and organizations where target consumers are likely to gather, as well as keeping the sales force motivated and trained to meet consumer needs. This could require developing sales leads through cold calling, strategic marketing, collateral distribution and local events.
 • Train the Sales Force
  • Territory Managers often travel throughout their assigned regions to train their sales forces, work with customers and coordinate marketing efforts with local companies.

Requirements and Qualifications

 • Experience with business to business and business to consumer sales techniques
 • Proficiency with Microsoft Office programs (Word and Excel)
 • Ability to produce, plan, design, execute and manage promotions and activities for channels and customers
 • Good interpersonal skills and able to work effectively with multi-functional teams especially sales and marketing
 • Ability to work under pressure and time constraint to meet deadlines and accurate
 • Good negotiation and presentation skills
 • Excellent analytical, organizational skills, project management skills, time management skills
 • Good interpersonal skills and effective communication both written and spoken

The potential benefits you can expect from us:

 • Transportation Allowance
 • Life Insurance
 • Medical Benefits
 • Annual Bonus & Increment

TrueMoney Myanmar မှသင့်အား ကြိုဆိုလျှက်ရှိပါသည်။ စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် လျှောက်ထားလိုသော နေရာ၊CV form,သက်ဆိုင်ရာ လက်မှတ်များ၊စာရွက်စာတမ်းများ၊ လိပ်စာများဖြင့် ကြေညာထားသောနှစ်ပတ်အတွင်း အမှတ်(၂၂၄/က)၊ ပထမ + စတုတ္ထအလွှာ၊ SBC တာဝါ၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် သို့ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ဖုန်းနံပါတ် :+၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၃၄၉, +၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၁၄၁ ၊ အီးမေး: career@truemoneymyanmar.com