TrueMoney Myanmar သည် ထိုင်းနိုင်ငံအခြေပြုသည့် Ascend Group ၏ ရုံးခွဲကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ထားသော လုံခြုံစိတ်ချရသည့် ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာဖြင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ TrueMoney Myanmarမှ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများသည် နည်းပညာအသစ်နှင့် ဆက်နွယ်နေသော စိန်ခေါ်မှု၊ အတွေ့အကြုံကောင်းများ ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။

TrueMoney Myanmar မှ စိတ်အားထက်သန်သော၊ တက်ကြွသော၊ သင်ယူလိုစိတ်ရှိသော ဝန်ထမ်းများအား ခန့်ထားရန် အလိုရှိပါသည်။

TrueMoney Myanmar တွင် အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့် အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများ ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

 • ဝန်ထမ်းများ၏ အသက်အာမခံထားရှိပေးမှု
 • ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခြင်း အခြေခံထောက်ပံ့ပေးမှု
 • ခေတ်ကာလနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သော လစာနှုန်းထား
 • ရေရှည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း တိုးတက်မှု

စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် လျှောက်ထားလိုသော ရာထူး၊ CV Form၊ သက်ဆိုင်ရာလက်မှတ်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများကို ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာအပြည့်အစုံဖြင့် career@truemoneymyanmar.com သို့ ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

Sales Development Assistant (Thabakekyin)

Vacant Position : Sales Development Assistant (Thabakekyin Township - Mandalay)
No. Of Position : 1 - post
Job Location : Thabakekyin Township - Mandalay

Job Descriptions

 • Build a good relationships with agents
 • Provide service to agents upon the business
 • Must be able to introduce about the product knowledge to the agents
 • Must be able to find new agents for area development
 • Sales report will be send to RSM and TSM

Requirements and Qualifications

 • Any graduated or had passed matriculation
 • Must have one year experience with sales in Financial Service industries
 • Can be able to travel as business required
 • Must be proficient in respective township and area

The potential benefits you can expect from us:

 • Transportation Allowance
 • Life Insurance
 • Medical Benefits
 • Annual Bonus & Increment

TrueMoney Myanmar မှသင့်အား ကြိုဆိုလျှက်ရှိပါသည်။ စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် လျှောက်ထားလိုသော နေရာ၊CV form,သက်ဆိုင်ရာ လက်မှတ်များ၊စာရွက်စာတမ်းများ၊ လိပ်စာများဖြင့် ကြေညာထားသောနှစ်ပတ်အတွင်း အမှတ်(၂၂၄/က)၊ ပထမ + စတုတ္ထအလွှာ၊ SBC တာဝါ၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် သို့ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ဖုန်းနံပါတ် :+၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၃၄၉, +၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၁၄၁ ၊ အီးမေး: career@truemoneymyanmar.com

QA Engineer

Vacant Position : QA Engineer
No. Of Position : 1 - post
Job Location : Yangon

Job Descriptions

Key Roles and Responsibilities

Functional Roles:

 • Interact with product management, project management and development teams to develop a strong understanding of the project and testing objectives.
 • Design and create test cases and scripts to address business and technical use cases.
 • Work closely with developers to design test criteria and develop automated tests.
 • Lead and develop the automation strategy/effort and generate scripts to perform automated testing cycles using Robot framework, Python, Shell script
 • Integrate QA processes into automated deployment pipelines (CI/CD)
 • Perform both Manual and Automation testing.
 • Participate in the architecture and design of a feature early in the development cycle, influencing it to drive quality and adherence to specifications.
 • Create documentation for QA process
 • Owns continuous improvement for existing and new processes.
 • All other duties as assigned.

Standard Roles:

General Responsibilities

 • Keep up to date with the new knowledge and new technology to apply in own area/team to improve own competence
 • Participate in own area process improvement and working standard setting
 • Attend and support organizational activities or projects
 • Other responsibilities as assigned

People Management

 • Provide on-the-job training or support to new team members

Requirements and Qualifications

Qualifications

Education

 • An IT degree with work experience in development and/or testing role
 • Technical background and an understanding of software testing.
 • Good development/scripting skills in common languages like Python, JAVA, Shell script, etc

Professional Experience

 • Demonstrated experience working with others including coaching and mentoring personal development
 • Knowledge and experience using automated testing tools, for example:
 • (Selenium, ROBOT Framework, JMeter, Postman, Swagger, Mountebank, Appium, Espresso)
 • Strong experience with JIRA
 • Proven ability to manage and prioritize multiple, diverse projects simultaneously.
 • Must be flexible, independent and self-motivated.
 • Knowledge of Performance testing is an added advantage.
 • Experience with some common QA testing tools and best practice
 • Excellent communication in English
 • Strong desire to be part of a team and build great products
 • Technical experience is demonstrated by knowledge of an IT Application’s, mobile application and FinTech knowledge

The potential benefits you can expect from us:

 • Transportation Allowance
 • Life Insurance
 • Medical Benefits
 • Annual Bonus & Increment

TrueMoney Myanmar မှသင့်အား ကြိုဆိုလျှက်ရှိပါသည်။ စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် လျှောက်ထားလိုသော နေရာ၊CV form,သက်ဆိုင်ရာ လက်မှတ်များ၊စာရွက်စာတမ်းများ၊ လိပ်စာများဖြင့် ကြေညာထားသောနှစ်ပတ်အတွင်း အမှတ်(၂၂၄/က)၊ ပထမ + စတုတ္ထအလွှာ၊ SBC တာဝါ၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် သို့ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ဖုန်းနံပါတ် :+၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၃၄၉, +၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၁၄၁ ၊ အီးမေး: career@truemoneymyanmar.com

Marketing Supervisor

Vacant Position : Marketing Supervisor
No. Of Position : 1 - post
Job Location : Yangon

Job Descriptions

We are currently seeking to bring a talented Marketing Supervisor into our organisation who has responsible for all marketing operations and activities within the company, manage product distribution, budgeting, branding and who is passionate about driving sustainable growth of our business.

Responsibilities

 • Planning and supervising marketing operations to achieve revenue targets.
 • Analyze sales data and align with marketing campaigns.
 • Recommend creative and cost effective promotional activities.
 • Conduct marketing campaigns and trade shows to promote brand awareness among user
 • Assist in designing and developing marketing collaterals and promotional materials.
 • Maintain customer relationship programs and track customer satisfaction.
 • Initiate new consumer promotion campaigns and to develop consumer engagement plans.
 • Stay updated with latest marketing trends and competitor activities.
 • Coordination with agencies: setting up guidelines and goals
 • Collaborate with agencies and other vendor partners

Standard Roles:

Planning

 • Participate in setting up team plans aligning with divisional plans, directions and goals
 • Participate in managing, following up, and evaluating performance of responsible area/team and ensure targeted goals and plans are carried out accurately
 • Delegate responsibilities to others and apply operational skills
 • Provide leadership and manage the performance and supervise daily activities of a support or operations team

General Responsibilities

 • Keep up to date with the industry trends and new technology for applying in own area/team to improve and enhance productivity within organization
 • Track and monitor own area’s performance to be able to achieve the desired goals effectively
 • Attend and support organizational activities or projects
 • Other responsibilities as assigned

People Management

 • Communicate necessary information to subordinates to create mutual understanding and coordination
 • Provide coaching, problem solving, and advice to subordinates to develop their knowledge and skills to effectively perform their duties aligning with business directions and changing environment
 • Assess and monitor own area’s performance which drives and aligns with organizational goals
 • Being a good role model

Requirements and Qualifications

Qualifications

 • Must have Bachelor’s Degree
 • More Preferred Diploma in Marketing (or) Certificate
 • Must have experiences minimum (3) Years in Marketing Operation field
 • Proficient in English Language Skill
 • Proficient in Computer Skill Microsoft Word, Excel & PowerPoint
 • Must have communication and interpersonal skills
 • Analytical skills to evaluate marketing campaigns

The potential benefits you can expect from us:

 • Transportation Allowance
 • Life Insurance
 • Medical Benefits
 • Annual Bonus & Increment

TrueMoney Myanmar မှသင့်အား ကြိုဆိုလျှက်ရှိပါသည်။ စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် လျှောက်ထားလိုသော နေရာ၊CV form,သက်ဆိုင်ရာ လက်မှတ်များ၊စာရွက်စာတမ်းများ၊ လိပ်စာများဖြင့် ကြေညာထားသောနှစ်ပတ်အတွင်း အမှတ်(၂၂၄/က)၊ ပထမ + စတုတ္ထအလွှာ၊ SBC တာဝါ၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် သို့ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ဖုန်းနံပါတ် :+၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၃၄၉, +၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၁၄၁ ၊ အီးမေး: career@truemoneymyanmar.com

Sales Development Assistant (Homalin)

#Sales and Distribution

Vacant Position : Sales Development Assistant
No. Of Position : 1 - post
Job Location : Homalin

Job Descriptions

 • Build a good relationships with agents
 • Provide service to agents upon the business
 • Must be able to introduce about the product knowledge to the agents
 • Must be able to find new agents for area development
 • Sales report will be send to RSM and TSM

Requirements and Qualifications

 • Any graduated or had passed matriculation
 • Must have one year experience with sales in Financial Service industries
 • Can be able to travel as business required
 • Must be proficient in respective township and area

The potential benefits you can expect from us:

 • Transportation Allowance
 • Life Insurance
 • Medical Benefits
 • Annual Bonus & Increment

TrueMoney Myanmar မှသင့်အား ကြိုဆိုလျှက်ရှိပါသည်။ စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် လျှောက်ထားလိုသော နေရာ၊CV form,သက်ဆိုင်ရာ လက်မှတ်များ၊စာရွက်စာတမ်းများ၊ လိပ်စာများဖြင့် ကြေညာထားသောနှစ်ပတ်အတွင်း အမှတ်(၂၂၄/က)၊ ပထမ + စတုတ္ထအလွှာ၊ SBC တာဝါ၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် သို့ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ဖုန်းနံပါတ် :+၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၃၄၉, +၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၁၄၁ ၊ အီးမေး: career@truemoneymyanmar.com

Sales Development Assistant (Thabakekyin)

#Sales and Distribution #AreaDevelopment

Vacant Position : Sales Development Assistant
No. Of Position : 1 - post
Job Location : Thabakekyin

Job Descriptions

 • Build a good relationships with agents
 • Provide service to agents upon the business
 • Must be able to introduce about the product knowledge to the agents
 • Must be able to find new agents for area development
 • Sales report will be send to RSM and TSM

Requirements and Qualifications

 • Any graduated or had passed matriculation
 • Must have one year experience with sales in Financial Service industries
 • Can be able to travel as business required
 • Must be proficient in respective township and area

The potential benefits you can expect from us:

 • Transportation Allowance
 • Life Insurance
 • Medical Benefits
 • Annual Bonus & Increment

TrueMoney Myanmar မှသင့်အား ကြိုဆိုလျှက်ရှိပါသည်။ စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် လျှောက်ထားလိုသော နေရာ၊CV form,သက်ဆိုင်ရာ လက်မှတ်များ၊စာရွက်စာတမ်းများ၊ လိပ်စာများဖြင့် ကြေညာထားသောနှစ်ပတ်အတွင်း အမှတ်(၂၂၄/က)၊ ပထမ + စတုတ္ထအလွှာ၊ SBC တာဝါ၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် သို့ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ဖုန်းနံပါတ် :+၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၃၄၉, +၉၅ ၉၇၅၀၂၁၀၁၄၁ ၊ အီးမေး: career@truemoneymyanmar.com