ဖေဖော်ဝါရီလအတွက် လျှပ်စစ်မီတာဘေလ် “အခမဲ့” ပေးဆောင်ပါ

Articles
9 February, 2024

“အခမဲ့” ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ လျှပ်စစ်မီတာဘေလ်ပေးဆောင်ချင်းအား ထရူးမန်းနီးဆိုင်တိုင်းမှာ ဝန်ဆောင်မှု ရယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်မှ ၂၄ ရက်နေ့အတွင်း “အခမဲ့” ဝန်ဆောင်မှုရယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး “အခမဲ့” ဝန်ဆောင်မှု ရယူနိုင်သူဦးရေ ကန့်သတ်ထားတာဖြစ်လို့ အမြန်ဆုံးပေးဆောင်ဖို့ ထရူးမန်းနီးဆိုင်ကိုသာ လာခဲ့လိုက်ပါ။

 

လျှပ်စစ်မီတာဘေလ် ပေးဆောင်ခြင်း စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ

 

၁)ဖေဖော်ဝါရီလအတွက် လျှပ်စစ်မီတာဘေလ် ပေးဆောင်သည့် မည်သူမဆို ခံစားခွင့်ရှိသည်။

 

၂) ယခင် TrueMoney ဖြင့် လျှပ်စစ်မီတာဘေလ်ပေးဆောင်ခြင်း ဝန်ဆောင်ခအား ယခု ဖေဖော်ဝါလတွင် “အခမဲ့” ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။ မည်သည့် အပိုဝန်ဆောင်ခမျှ ပေးဆောင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ 

 

၃) “အခမဲ့” ဝန်ဆောင်မှုအား ဝန်ဆောင်မှုရယူသူ အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားပြီး ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့မှ ၂၄ ရက်နေ့အထိ သတ်မှတ်ဝန်ဆောင်မှုရယူသူ မပြည့်မချင်း ရယူနိုင်ပါသည်။

 

၄) လျှပ်စစ်မီတာဘေလ်ပေးဆောင်ခြင်း “အခမဲ့” ဝန်ဆောင်မှုအား TrueMoney Myanmar ၏ မည်သည့် ကိုယ်စားလှယ်တိုင်းတွင်မဆို ဝန်ဆောင်မှု ရယူနိုင်ပါသည်။

 

၅) ဖေဖော်ဝါရီအတွက် လျှပ်စစ်မီတာဘေလ်ပေးဆောင်ခြင်းသည် အခမဲ့ဖြစ်ပြီး TrueMoney ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ကော်မရှင်ခံစားခွင့်သည် ယခင်အတိုင်းသာ ဆက်လက်ရရှိပါမည်။

 

၆) အငြင်းပွားဖွယ် တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်ပါက TrueMoney Myanmar ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည်သာ အတည်ဖြစ်ပါသည်။

Other Articles

Articles
Articles
Articles