မ်ားမ်ားလႊဲမ်ားမ်ား‌‌ေပါက္

TrueMoney Myanmar ရဲ႕ မ်ားမ်ားလႊဲတိုင္း ကံစမ္းခြင့္ေတြ မ်ားမ်ားရမယ့္ “မ်ားမ်ားလႊဲ မ်ားမ်ား‌ေပါက္” အစီအစဥ္ ကေတာ့ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ‌ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔ထိ ‌ေငြက်ပ္ ၂၅၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္အထက္ ‌TrueMoney ႏွင့္ေငြလႊဲသည့္သူတိုင္း ပါဝင္ကံစမ္းခြင့္ ရမယ့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။

ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္မွာ ပါဝင္ဖို႔အတြက္ကေတာ့

 • (၁) ေငြက်ပ္ ၂၅၀၀၀ ႏွင့္အထက္ ေငြလႊဲတစ္ေၾကာင္းစီအတြက္ ကံစမ္းခြင့္ (၁) ႀကိမ္ရရွိမွာျဖစ္ပါသည္။
 • (၂) နံပါတ္ ၆ လုံးပါသည့္ ေပးပို႔လာေသာ SMS အား ကံစမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ သိမ္းဆည္းထားရပါမည္။
 • (၃) ‌‌ေငြလႊဲၿပီးရရွိလာသည့္ Lucky Code နံပါတ္ ၆ လုံးပါ SMS သည္ အဆိုပါ အပတ္စဥ္အတြက္သာျဖစ္ၿပီး ‌ေနာင္အပတ္စဥ္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳ၍ ရႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။
 • (၄) အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္း ကံစမ္းသူ အေယာက္ ၅၀ အား TrueMoney Myanmar Page မွ ညေန ၆ နာရီတြင္ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ေပးသြားပါမည္။
 • (၅) ကံစမ္းခြင့္ အခြင့္အေရး မလြတ္သြားေစဖို႔အတြက္ ေငြလႊဲသည့္အခါ မိမိနာမည္၊ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္နံပါတ္အား မွန္ကန္ေစရန္ စစ္ေဆးပါ။
 • (၆) အျငင္းပြားဖြယ္တစ္စုံတစ္ရာရွိပါက TrueMoney ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္သာ အတည္ျဖစ္ပါသည္။

ကံစမ္းမဲ ကာလ

၂၀၂၀ခုႏွစ္ ‌ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔မွ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ‌ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔ထိ

ရရွိမယ့္ ဆုႀကီး‌ေတြက

အပတ္စဥ္ ကံထူးသူ အေယာက္ ၅၀ ကို ‌‌‌‌ေ႐ြးခ်ယ္ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ကံထူးသူ တစ္ဉီးခ်င္းစီကဆုေငြက်ပ္ ၁ သိန္း က်ပ္စီ ရရွိမွာပါ။

ဘယ္လိုကံစမ္းရမလဲ

အပတ္စဥ္ ‌ေငြက်ပ္ ၂၅၀၀၀ က်ပ္ ႏွင့္အထက္ ‌‌‌ေငြလႊဲတိုင္း ကံစမ္းခြင့္တစ္ႀကိမ္ရရွိမွာပါ။ ေငြလႊဲၿပီးသည့္အခါ ရရွိလာတဲ့ Lucky Code ၆လုံးပါ SMS ကို သိမ္းထားလိုက္ယုံပါပဲ။ အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူး‌‌ေန႔တိုင္း TrueMoney Myanmar Facebook Page တြင္ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ေ႐ြးခ်ယ္ေပးသြားမွာပါ။ မိမိရရွိထား‌ေသာ Lucky Code နံပါတ္ ၆ လုံးသည္ အဆိုပါအစီအစဥ္တြင္ ‌ေဖာ္ျပခံရပါက ဆုေငြက်ပ္ ၁ သိန္း ရရွိမွာျဖစ္ပါသည္။

မတ္လ (၁၆) ရက္ေန႔မွ (၂၅) ရက္ေန႔အတြင္း ကံထူးသူမ်ား

 • (၁) ၉၇၆၀၁၁
 • (၂) ၁၉၆၉၅၉
 • (၃) ၇၆၉၅၆၃
 • (၄) ၈၂၉၃၀၀
 • (၅) ၅၂၅၄၆၂
 • (၆) ၃၂၈၂၁၅
 • (၇) ၆၉၉၄၄၃
 • (၈) ၉၇၀၉၉၄
 • (၉) ၈၂၇၈၄၁
 • (၁၀) ၉၉၁၁၉၂
မတ္လ (၁၆) ရက္ေန႔မွ (၂၅) ရက္ေန႔အတြင္း ကံထူးသူမ်ား

 • (၁၁) ၂၅၃၁၉၈
 • (၁၂) ၅၂၆၃၉၆
 • (၁၃) ၅၉၁၂၉၅
 • (၁၄) ၅၃၇၀၅၃
 • (၁၅) ၂၈၉၃၇၂
 • (၁၆) ၁၆၅၃၉၂
 • (၁၇) ၇၆၅၂၆၉
 • (၁၈) ၆၈၄၆၁၄
 • (၁၉) ၉၅၃၇၇၇
 • (၂၀) ၂၀၉၀၅၂
မတ္လ (၁၆) ရက္ေန႔မွ (၂၅) ရက္ေန႔အတြင္း ကံထူးသူမ်ား

 • (၂၁) ၉၇၈၆၅၁
 • (၂၂) ၉၅၈၂၅၄
 • (၂၃) ၅၆၈၃၅၅
 • (၂၄) ၉၈၃၅၉၆
 • (၂၅) ၈၆၈၄၁၇
 • (၂၆) ၅၁၄၂၇၂
 • (၂၇) ၄၁၇၈၉၄
 • (၂၈) ၁၂၉၃၉၉
 • (၂၉) ၈၉၈၄၂၈
 • (၃၀) ၅၃၆၂၅၄
မတ္လ (၁၆) ရက္ေန႔မွ (၂၅) ရက္ေန႔အတြင္း ကံထူးသူမ်ား

 • (၃၁) ၉၄၆၂၀၃
 • (၃၂) ၄၂၅၉၆၆
 • (၃၃) ၃၁၇၅၄၀
 • (၃၄) ၃၅၆၅၄၅
 • (၃၅) ၃၉၀၈၉၆
 • (၃၆) ၉၄၈၀၃၇
 • (၃၇) ၇၅၈၁၅၄
 • (၃၈) ၃၉၉၃၆၅
 • (၃၉) ၆၉၈၆၂၃
 • (၄၀) ၇၃၈၉၀၆
မတ္လ (၁၆) ရက္ေန႔မွ (၂၅) ရက္ေန႔အတြင္း ကံထူးသူမ်ား

 • (၄၁) ၂၆၂၈၂၅
 • (၄၂) ၆၁၇၃၄၈
 • (၄၃) ၅၇၁၇၀၈
 • (၄၄) ၉၀၇၃၈၅
 • (၄၅) ၁၁၂၅၇၅
 • (၄၆) ၂၄၈၇၁၉
 • (၄၇) ၉၅၄၆၈၁
 • (၄၈) ၃၂၇၁၂၃
 • (၄၉) ၉၃၉၁၈၈
 • (၅၀) ၆၁၀၃၅၄

  စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

 • ၁- True Money Myanmar ၏ (ေငြျပန္အမ္းမႈ ကံစမ္းမဲ အစီအစဥ္) ကာလအား (၁၇-၂-၂၀၂၀)မွ (၅-၄-၂၀၂၀)ထိ က်င္းပလုပ္ေဆာင္မည္။
 • ၂- ဤအစီအစဥ္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္တြင္းေငြလႊဲမႈမ်ားအတြက္သာ အက်ဳံး ဝင္သည္။
 • ၃- True Money Myanmar ၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ယင္းတို႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေအးဂ်င့္မ်ားအား ဤအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ ခြင့္မျပဳပါ။
 • ၄- ေငြလႊဲပို႔မႈ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၅၀၀၀ိ/- အနည္းဆုံး လႊဲပို႔သည့္ သုံးစြဲသူတိုင္းမွ ဤ ေငြျပန္အမ္းမႈ (ကံစမ္းမဲ) အစီအစဥ္အတြင္း ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခြင့္ ရရွိမည့္အျပင္ ကံစမ္းမဲတစ္ႀကိမ္ အတြက္လည္း တရားဝင္အက်ဳံးဝင္မည္ျဖစ္သည္။
 • ၅- True Money Myanmar မွ ေဖာက္သည္မ်ားသို႔ ေပးပို႔ထားေသာ ေငြျပန္အပ္းမႈ (ကံစမ္းမဲ) နံပါတ္အား စာတိုျဖင့္ ေပးပို႔မည္ ျဖစ္ၿပီး ၄င္း နံပါတ္ (၆)လုံးအရ ကံစမ္းမဲႏႈိက္၍ ေ႐ြးခ်ယ္ေပးမည္။
 • ၆- True Money Myanmar သည္ ဆုရရွိသူတိုင္းကို ေငြသား က်ပ္ ၁၀၀,၀၀၀ိ/- ကို ျပန္အမ္းသည့္အေနႏွင့္ ခ်ီးျမႇင့္ေပးမည္။
 • ၇- ထို႔ေၾကာင့္ ေဖာက္သည္မ်ားမွ ယင္းတို႔၏ မူရင္းေငြလႊဲပို႔ေျပစာႏွင့္ (သို႔) ေပးပို႔ေသာ စာတိုမ်ား(SMS) အား သိမ္းထားရန္ လိုအပ္ၿပီး ၄င္း စာတို အားလက္ခံ ရရွိျခင္းမရွိပါ က သတ္မွတ္သည့္ Hotline မွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေဖာက္သည္မ်ား၏ အသုံးျပဳေနေသာ ေအာ္ပေရတာမ်ား၏ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အသုံးျပဳေသာ ဖုန္းမ်ားေၾကာင့္ စာတိုမ်ား လက္ခံရယူႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားအား ထည့္သြင္း စဥ္းစားေပးမည္ မဟုတ္ပါ။
 • ၈- ၄င္းအျပင္ ေငြလႊဲပို႔မႈမ်ားအား ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည့္ ေဖာက္သည္မ်ား၏ ေငြလႊဲပို႔မႈ မ်ားအား ပ်က္ပ်ယ္သည္ဟု သုံးသပ္၍ True Money Myanmar မွ ယင္းတို႔၏ ကံစမ္းမဲအမွတ္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္မဟုတ္ေပ။
 • ၉- ေဖာက္သည္မ်ားသည္ True Money Myanmar System အတြင္း ယင္းတို႔၏ အမည္အျပည့္အစုံ၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္ လႊဲပို႔သူ စာရင္းအမွတ္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ရန္လိုအပ္ၿပီး ယင္းတို႔၏အခ်က္အလက္မ်ားမွန္ကန္ေၾကာင္း အာမခံေပးရမည္။
 • ၁၀- True Money Myanmar သည္ ဆုရရွိသူမ်ားကို ဆိုရွယ္မီဒီရာလိုင္းမ်ားမွ (ဥပမာ- True Money Myanmar Facebook Page)မွ တစ္ဆင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ကာလရွိ ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္းတြင္ ေၾကညာေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။
 • ၁၁- True Money Myanmar သည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမျပဳဘဲ ေငြလႊဲပို႔မႈမ်ား၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ အသီးသီးေပၚတြင္ လုပ္ငန္းအာမခံေပးခြင့္ႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးပိုင္ခြင့္မ်ားရွိမည္။
 • ၁၂- True Money Myanmar သည္ ဆုရရွိသူမ်ားကို True Money Myanmar Facebook Page ေပၚတြင္ ေၾကညာေပးစဥ္အတြင္း ၄င္းတို႔၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္အသိေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။
 • ၁၃- ဆုရရွိသူမ်ားသည္ True Money Myanmar မွ သတ္မွတ္သည့္ Hotline မွတစ္ဆင့္ အေထာက္အထားျပသ၍ ၄င္းတို႔၏ မူရင္းမွတ္ပုံတင္ကဒ္မ်ား၊ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ျပသကာ ဆုေၾကးအား (၁) လအတြင္း ေတာင္းခံႏိုင္သည္။
 • ၁၄- True Money Myanmar မွ ဆုရရွိသူမ်ားထံသို႔ ၄င္းတို႔ ဆက္သြယ္ ေတာင္းခံျခင္း ၿပီးေျမာက္ၿပီး (၁) ပတ္အတြင္း ဆုေၾကးေငြမ်ားကို True Money ေငြလႊဲေပးပို႔မႈ စနစ္မွတစ္ဆင့္ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
 • ၁၅- ေအးဂ်င့္သည္ ေဖာက္သည္မ်ားထံမွ ရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားၿပီး True Money Myanmar ထံမွ ခြင့္ျပဳေရးသားခ်က္မရဘဲ အျခားေသာ ကိုယ္စားမျပဳသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား (သို႔) ေဖာက္သည္မ်ား (သို႔) အျခားေသာ ေအးဂ်င့္မ်ားထံသို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မျပဳရန္ သေဘာတူသည္။
 • ၁၆- အကယ္၍ အခ်က္အလက္မ်ား မွားယြင္းေဖာ္ျပလွ်င္ True Money Myanmar မွ ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ႀကိဳတင္ အသိမေပးဘဲ ယင္းဆုရရွိသူအား ဖယ္ရွား/႐ုပ္သိမ္းပိုင္ခြင့္ အျပည့္ရွိသည္။
 • ၁၇- True Money Myanmar သည္ ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ႀကိဳတင္အသိမေပးဘဲ အထက္ပါသတ္မွတ္ အပိုဒ္မ်ား (တစိတ္တပိုင္း)ကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
 • ၁၈- ေအးဂ်င့္ႏွင့္ (သို႔) ေဖာက္သည္သည္ True Money Myanmar အား ေအးဂ်င့္/ေဖာက္သည္မွ ခ်ိဳ႕ယြင္းလုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရမည္။ ေဖာက္သည္၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ (သို႔) ထိန္ခ်န္မႈတစ္ခုေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဥပေဒအရ – နည္းပညာအရ (သို႔) နည္းပညာမပါဝင္ဘဲ အေထာက္အထားျပႏိုင္သည့္ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးမႈမ်ား အတြက္ ေအးဂ်င့္/ ေဖာက္သည္ဘက္မွ အဆိုပါ ထိခိိုက္ဆုံးရႈံးမႈဆိုင္ရာ စြန႔္စားမႈမ်ားအား True Money Myanmar ၏ လုပ္ငန္းအာမခံ ကာကြယ္မႈအရ ေလ်ာ့ခ်ေပးရန္ တာဝန္ရွိမည္ျဖစ္သည္။
 • ၁၉- အထက္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စီမံသုံးသပ္၍ အုပ္ခ်ဳပ္မည္။