ဖုန္းေငြျဖည့္ျခင္း

TrueMoney Myanmar မွ ဖုန္းေငြျဖည့္ျခင္း၀န္ေဆာင္မႈ ရရွိေနပါၿပီ။ MEC, MPT , Ooredoo နွင့္ Telenor တို ့အတြက္ E load နည္းပညာကို အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ PIN နံပါတ္ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊ PIN နံပါတ္မွားရုိက္ျခင္း အစရွိသည္တို ့မွ ကင္းေ၀း၍ စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။