ေဘလ္ေပးေဆာင္ၿခင္း

ကၽြႏု္ပ္တို႔ TrueMoney Myanmar Company မွ အီရြန္ ေငြေပးေခ်ျခင္း ၊ CP ေဘလ္ ေပးေဆာင္ျခင္းတို႕အျပင္ MFIL, iflix, Solar Home, 123 Pay စသည္တို႔ကို ရုံးမ်ားသို႔ အပင္ပန္းခံ အခ်ိန္ကုန္ခံ သြားေရာက္ ေပးသြင္းစရာမလိုေအာင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါၿပီ။

မဂၤလာပါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ TrueMoney ျမန္မာမွ Titan Source Co.,Ltd. ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ မီတာေဘလ္ေဆာင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈအား စတင္ေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

TrueMoney ျမန္မာ ျဖင့္ မီတာေဘလ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ၿမိဳ႕မ်ားမွာ


 • သကၤန္းကၽြန္း
 • ရန္ကင္း
 • ေတာင္ဥကၠလာပ
 • ေျမာက္ဥကၠလာပ
 • သာေကတ
 • တာေမြ
 • မဂၤလာေတာင္ညြန္႔
 • ပုဇြန္ေတာင္
 • ဗိုလ္တစ္ေထာင္
 • ေျမာက္ဒဂံု
 • ဒဂံုဆိပ္ကမ္း
 • ေရႊျပည္သာ
 • အေရွ႕ဒဂံု
 • ဒဂံု
 • ေရႊေပါက္ကံ ၿမိဳ႕နယ္ တို႔အျပင္
 • ပဲခူးၿမိဳ႕ ႏွင့္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ တို႔အတြက္လည္း မီတာေဘ္ေပးေဆာင္ႏုိင္ပါၿပီ